cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Hlavní stránka


Vítejte na stránkách naší mateřské školy Sluníčko v Hodkovice nad Mohelkou.

 

Milí rodiče, v úterý 1. září začíná nový školní rok 2020 – 2021.

 

Informace k zahájení školního roku.

Vzhledem k vydanému Manuálu, který vydalo ministerstvo školství, se trochu změní provoz v MŠ.

 

Vás se to dotkne pouze minimálně a to v případě Vašeho pohybu v prostorách MŠ a omezeném počtu lidí. Pohyb bude minimální a po nezbytně nutnou dobu. Dítě vede vždy pouze jeden zákonný zástupce (ani u nových dětí, není možné oba rodiče, babičky, dědečkové, sourozenci apod.). Budete si muset dezinfikovat ruce sobě i dítěti.

 

Nový nástup dítěte do MŠ – POPRVÉ – jeden z rodičů bude mít možnost přijít až do třídy, zhruba na půl hodiny – je na Vašem zvážení, zdali si vezmete roušku. Tedy pokud do úterý nepřijde vyhlášení z hygieny, či od vlády, že je to jinak.

 

Na VCHODOVÝCH  dveřích tříd budou vyvěšeny seznamy dětí, do jaké třídy bude dítě docházet. Bylo by vhodné, aby rodiče nových dětí přišli až po 7 hodině, aby děti mohly být ve své kmenové třídě a nemusely tak přecházet z jiné třídy. Vždy zazvoníte, nahlásíte jméno dítěte, a jak půjde domu, zdali po obědě, nebo ne (přibližně v kolik půjde domů – abychom věděli na kolik hodin dítě uchystat). Nikdy se nenechte pustit vycházejícím rodičem do školky, je potřeba, aby o Vás personál školky věděl, jdete dál. U hlavního vchodu než sáhnete na zvonek a kliku si vydezinfikujete ruce – sobě i dítěti. Vejdete přes hlavní dveře – přejdete k předšatně, kde si dítě i vy sundáte boty (nebo si vezmete návleky – návleky prosíme, berte čisté a špinavé dávejte do označené nádoby na použité, děkujeme). Máte v šatnách ZNAČKY DĚTÍ SE JMÉNEM – najděte si svoji značku v předšatně – uložte si tam boty. Dále si najdete svoji přihrádku a vyndáte všechny potřebné věci. V šatně je dávkovač s dezinfekcí umístěn na stěně, pro případ potřeby se znova vydezinfikovat. Rodič se v MŠ pohybuje pouze v šatně, kde převlékne dítě a připraví jej, ze šatny dítě odvede do třídy chodbičkou, nikam jinam nesmí. Nebudete mít tedy přístup do tříd (pouze jeden rodič nově příchozího dítěte), ložnic, wc, umyváren. Rodič se v MŠ vyskytuje pouze nezbytně nutnou dobu. Dítě má od Vás vydezinfikované ruce od hlavního vchodu – tak nebude muset jít do umyvárny si znavu mýt ruce a dezinfikovat – to pouze v případě potřeby ušpinění.

Prosíme mít VŠE podepsané. Prosíme, na nic nesahejte, pouze na Vaše věci.

 

Nenosit ŽÁDNÉ SVÉ JÍDLO, SLADKOSTI NIC K JÍDLU do MŠ.

 

Do MŠ budou přijímány pouze děti zcela zdravé, bez příznaků virózy (kašel, teplota, únava, bolest v krku, rýma….). Pokud se jedná o dítě s chronickou nemocí, astma apod., musí tuto informaci mít potvrzenou od lékaře – jednou při příchodu dáte paní učitelce potvrzení od lékaře.  Před prvním příchodem do školy nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti, ani se nebude měřit teplota. Teplota se bude měřit jen v případě podezření nemoci, či teploty.

 

Roušky – děti – prosíme o dodání jedné PODEPSANÉ roušky do MŠ v sáčku, pro případ nutnosti nasazení – kdyby se vyskytla nákaza, nebo v případě vyhlášení vládou, či KHS, abychom byli připraveni.

 

Bylo by dobré, aby dítko mělo naučené základní hygienické návyky (mytí rukou, nebát se dát si dezinfekci).

 

MŠ zahájí svou činnost v plném rozsahu, bez limitu počtu dětí.

 

Třídy jsou smíšené, někteří předškoláci zůstávají ve svých třídách, co již chodili, někteří přecházejí do myšek, vše je bráno spravedlivě podle data narození!

 

V žádném případě nechoďte na pozemek, či do MŠ s domácími mazlíčky.

 

Malá změna také nastane v organizaci třídních schůzek, vše bude vyvěšeno předem. Je nutné eliminovat velké srocování lidí. Předpokládaný termín schůzek je 9. 9. 2020 od 15.30 hodin. (mohou nastat změny podle situace COVID 19).

Musí být dodržována základní hygienická pravidla (osobní a provozní hygiena, mytí a dezinfikování rukou, respirační hygiena atd.) a omezení sociálních kontaktů. Dle aktuální situace mohou být na základě nařízení krajské hygienické stanice protiepidemiologická opatření zpřísňována a doplňována (např. povinností nošení roušek). Na webu školy budeme aktualizovat údaje týkající se chodu MŠ a vývoje epidemické situace.

Hračky – děti nesmí vnášet do MŠ – své hračky, plínky, látkové kapesníky atd….. pouze jednoho plyšáka s pyžámkem, který zůstane v MŠ – dítě pyžámko bude ukládat samo, do ložnic s paní učitelkou, nikdo nesmí chodit do ložnic. Děti si to odnesou s paní učitelku v pondělí, nechte si je v přihrádkách i s plyšákem, v pátek to budete mít nachystáno na vyprání a odnesení domů. Z hyg. Důvodů si děti nebudou brát plyšáka tam a zpět, ale zůstane v MŠ s pyžámkem.

            Opatření v souvislosti s Covid-19

Opatření vyplývající z manuálu MŠMT jsme zpracovali do směrnice Pokyny pro provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k COVID – 19, která shrnuje základní pravidla pro zajištění bezpečného provozu MŠ. S ohledem na počet dětí naší MŠ organizačně nelze zajistit všechna doporučení MŠMT. Hodně bude záležet na zodpovědném chování dětí, zákonných zástupců a na jejich přístupu k dodržování všech pokynů.

 

Upozorňujeme, že je uzákoněna i varianta povinné distanční výuky v případě, kdy to hygienická situace bude vyžadovat. V této souvislosti budeme zjišťovat technické podmínky pro distanční výuku dětí v rodinách. Vždy budeme řešit individuálně. Máte možnost využít i PC, internet v knihovně Hodkovice n. M., která je napojena na budovu MŠ. Povinnost se týká dětí, které mají povinnou školní docházku.

 

Jistě chápete, že s ohledem na situaci se může stát, že některé akce, aktivity, výjezdy tříd a podobně, mohou být omezeny, zrušeny nebo případně v celoročním plánu přesunuty na jiný termín. Předem děkujeme za pochopení.

 

Aby bylo eliminováno riziko nákazy, není žádoucí přítomnost cizích osob v MŠ. Proto žádáme Vás, rodiče, abyste vstupovali do budovy pouze v PŘÍPADĚ PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍTĚTE. Jinak VŽDY po předchozí TELEFONICKÉ domluvě.

 

Vstup s nasazenou rouškou, nebo bez roušky – vždy, když bude vyhlášeno, že ve vnitřních prostorách se musí nosit rouška, prosíme, sledujte dění ohledně roušek v našem Kraji. Může se to měnit z hodiny na hodinu a může se stát, že ráno mít roušku nemusíte a odpoledne ano, tak ji prosím noste s sebou. Může se stát, že to nestihneme napsat ani na web MŠ, a bude potřeba ji mít, tak prosíme raději ji mít u sebe, nebo na sobě.

 

Věříme, že se nám všem podaří úspěšný start.

Vedení školy

 

 

Pokyny pro provoz školy ve školním roce 2020/2021  

                        vzhledem k COVID – 19

Pokyny pro provoz školy ve školním roce 2020-21

 

 

„Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“

(Neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech, Robert Fulghum)

Tento citát správně vyjadřuje, jak důležitou roli v životě člověka hraje správná předškolní výchova a výuka. My jsme si toho dobře vědomi. Za dobu, během níž je naše školka provozována, jsme vybudovali skvěle fungující, zábavné a zkušenými pedagogy řízené prostředí, ve kterém se bude každé dítě již po krátké chvíli cítit skvěle a uvolněně. Každá chvíle strávená v naší mateřské školce bude pro Vaše dítě jedinečná. Aktivní pohyb, odpočinek, učení i hraní.

Jestliže chcete mít jistotu, že Vaše dítě vykročí do velkého světa opravdového života dobře připravené a se správnými návyky, neváhejte jej svěřit do naší péče.

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se vyznačuje přátelským prostředím, které na první pohled potěší a rozzáří nejen Vaše malé ratolesti, ale také Vás samotné. Postačí jen chvíle, pár pohledů po našich pestře vyzdobených a bohatě vybavených třídách, a začnete s úsměvem na tváři vzpomínat, jaké to bylo krásné a bezstarostné docházet každý všední den do

    

MŠ Sluníčko – Podlesí 560 je čtyřtřídní mateřská škola panelového typu. Rozsáhlý komplex budov byl původně vystavěn pro jeslové zařízení. Tvoří ji čtyři přízemní pavilony, z nichž tři mají vlastní terasu a jsou určeny pro pobyt dětí. Čtvrtý pavilon je určen pro hospodářské účely. Všechny pavilony jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou. MŠ – Samostatný pavilon pro třídu a celé zázemí pro třídu Ježků. Výstavba byla od června do listopadu 2019. Od 1.12. 2019 je třída zapsána do rejstříku škol.

Mateřská škola je umístěna nedaleko lesa ve velmi pěkném prostředí při hlavní komunikaci, která ústí na dálnici. Má dvě přilehlé, od sebe oddělené zahrady. Obě zahrady byly v roce 2006 a 2007 nově vybaveny herními prvky z akátového dřeva. Celý areál školy je oplocen.

Kapacita školy je 104 dětí, tři třídy jsou věkově smíšené, tedy heterogenní. Jedna třída je věkově jednotná, tedy homogenní, určena pro nejstarší děti. V prvním pavilonu od hospodářské části se nachází třída Myšiček, kterou navštěvuje 28 dětí. Třída Žabiček, je v druhém pavilonu pavilonu, kterou navštěvuje 28 dětí. Třetí třída Krtečci se nacházejí ve třetím pavilonu a navštěvuje jí 28 dětí. Čtvrtou nově zhotovenou třídu Ježečků navštěvuje 20 dětí.

Celkový počet zaměstnanců školy je 15, z toho 8 učitelů,1 asistentka učitele, 2 provozní zaměstnankyně, 4 zaměstnankyně školní jídelny.

Provozní doba mateřské školy po dohodě se zřizovatelem školy Městem Hodkovice nad Mohelkou je s platností od 1. října 2010 od 6:30 do 16:30 hodin.

Kolektiv Mateřské školy Sluníčko

Identifikační údaje

MŠ Hodkovice nad Mohelkou

Název právnické osoby: Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková organizace

Její součástí: Školní jídelna

Adresa mateřské školy: Podlesí 560, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Identifikační číslo: 72744324

Právní forma: příspěvková organizace

Telefonní číslo: 720 041 319

E-mail: mshodkovice@seznam.cz

Ředitelka mateřské školy: Mgr. Irena Ryplová

Název programu mateřské školy: „Rok v mateřské škole“

Zřizovatel mateřské školy: Město Hodkovice nad Mohelkou logo nám. T. G. Masaryka čp. 1 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Nabídka školy

* společné pobyty rodičů a dětí v zařízení v rámci adaptace dítěte na nové prostředí před jeho nástupem do mateřské školy

* individuální adaptační režim pro postupné začleňování dítěte do zařízení po dohodě s rodiči

* rozvíjení nadání a talentu dětí jejich zapojením do zájmových činností:

 •  výtvarných (P. Hrušovská)
 • pěveckých a hudebně pohybových (M. Křikavová)

* poradenská činnost:

 • vlastní
 • zprostředkovaná (PPP Liberec, SPC Liberec, SPC Jablonec nad Nisou)

* akce a činnosti školy doplňující základní aktivity a činnosti, podporující spolupráci školy se zákonnými zástupci dětí:

 • pro děti
 • s dětmi
 • v rámci spolupráce školy se zákonnými zástupci

* informace o činnosti školy pro veřejnost (vítání občánků, vystoupení pro DPS, finanční příspěvky za koupi Lepíků pro nadační fond Sidus, malování krasliček na Vítání Marie)

Nadstandardní nabídka mateřské školy

* plavání dětí v Jablonci nad Nisou:

 • organizačně zajišťují učitelky mateřské školy
 • personálně:
  – dohled nad dětmi po celou dobu konání plavání – učitelky mateřské školy
 •  plavání a doprava do bazénu je hrazena zákonnými zástupci dětí

* lyžování a bobování

 • organizačně zajišťují učitelky mateřské školy

Pravidelné akce

Pro děti

* Zahájení školního roku

* Divadelní představení v mateřské škole

* Návštěvy divadel

* Vystoupení klauna v mateřské škole

* Hudební pořady pro děti

* Mikulášská nadílka

* Návštěva předškoláků v základní škole

* Účast na akcích pořádaných knihovnou

* Celodenní turistický výlet

* Oslava Dne dětí

* Celodenní výlet pro děti odcházející do 1. třídy základní školy

* Pěší výlety jednotlivých tříd do okolí města

* Rozloučení se „školáky“ – dárek na památku

S dětmi

* Výstavy dětských prací:

 •  v prostorách Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou

* Účast ve výtvarných soutěžích pořádaných v rámci:

 • okresu
 • kraje
 • ČR

* Vystoupení dětí:

 • vítání občánků
 • „Vánoční besídka
 • „Vánoční trhy“
 • pro seniory v DPS

* Výroba dárků:

 • „Vánoce“
 • „Velikonoce“
 • pro paní učitelku ZŠ
 • „Den matek“
 • pro děti k zápisu do MŠ

* Výroba Morény – loučení se zimou

V rámci spolupráce rodiny a školy

* Společná setkání s rodiči v MŠ – schůzky

* Pracovní dílny pro rodiče a děti – vánoce, velikonoce

* Tématicky zaměřené tvořivé aktivity rodičů s dětmi realizované v rámci jejich volnočasových činností v rodině

* Individuální pomoc rodičů při drobných opravách

* Akce pro rodiče a děti před zápisem do mateřské školy

* Zápis dětí do mateřské školy

* Výroba masek

Pro veřejnost

* Informace o mateřské škole na svých webových stránkách

* Fotodokumentace o akcích MŠ na webových stránkách

* Prezentace výtvarných prací dětí v prostorách Městského úřadu Hodkovice n. Mohelkou

* Tablo dětí odcházejících

* Výstava fotodokumentace z akcí mateřské školy za uplynulý školní rok v prostorách Městského úřadu Hodkovice n.Mohelkou

* Fotodokumentace o akcích v Kulturním městském kalendář