cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Hlavní stránka


Vítejte na stránkách naší mateřské školy Sluníčko v Hodkovice nad Mohelkou.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ, SLUNEČNÉ DNY.

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Týdenní vzdělávací plány k domácí přípravě

Vážení rodiče,

každý týden Vám paní učitelky pošlou e-mail s týdenním vzdělávacím plánem pro  děti. Vzdělávací nabídka je dobrovolná, ačkoliv budeme rády za zpětnou vazbu. Prosíme kontrolujte své e-mailové schránky, prostřednictvím kterých jsou paní učitelky s Vámi v kontaktu. Děkujeme za pochopení a doufáme, že se brzy opět sejdeme.

Kolektiv MŠ

Informace k předškolnímu vzdělávání

Dobrý den vážení rodiče.
Rodiče dětí v povinném předškolním vzdělávání, budeme informovat po dobu mimořádných opatření při uzavření Mateřské školy – každé pondělí E-MAILEM o domácím procvičování. Jednotliví učitelé budou posílat zadání a úkoly pro domácí práci, opakování, procvičování. Základním informačním zdrojem bude E-MAILEM jednotlivého učitele.
Informace o způsobu vrácení zpracovaného úkolu učiteli, popř. termín, dokdy má být odesláno učiteli – KAŽDÉ DALŠÍ PONDĚLÍ PO ZADÁNÍ ÚKOLU – týdenní interval. Jedno pondělí dostanete zadání, další pondělí odevzdáváte. Komunikujeme přes e-maily. Kdo nemá možnost posílat hotové úkoly z PC, může vyfotit mobilem a dát do mejlu, nebo hodíte do schránky u ředitelny, URČITĚ NE OSOBNÍ KONTAKT- dohodnete se přímo s učitelkou. Učitelé vše budou kontrolovat a evidovat u každého dítěte, co má povinné předškolní vzdělávání.

V přeposlaném e-mailu najdete informace o webech, které umožňují domácí procvičování.S pozdravem a přáním zdraví Irena Ryplová.

Přerušení provozu školy

Na základě rozhodnutí Vlády ČR a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je na rozhodnutí  zřizovatele, aby rozhodl o uzavření Mateřských škol. Zřizovatel Město Hodkovice nad Mohelkou rozhodl Usnesením pod číslem jednacím 66/20 s platností od 16. března 2020 bude Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou do odvolání přerušen provoz. Automaticky budou dětem odhlášeny obědy. V případě dalších informací budeme rodiče kontaktovat prostřednictvím e-mailu a webových stránek.

Rodiče DĚTÍ mladších 10 let, kteří musí se svým dítětem /dětmi z důvodů uzavření školy zůstat doma, mohou žádat u OSSZ  o tzv. ošetřovné. Formulář je ke stažení na webových stránkách školy – Aktuality. Můžete si stáhnout na webu školy také informace ČSSZ k nároku na ošetřovné.

POTVRZENÍ ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ NENOSTE OSOBNĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 NEJPRVE ZAŽÁDEJTE E-MAILEM,  VYPLNÍME VÁM HO A TEPRVE PO TÉ HO VYTISKNĚTE.

NAPIŠTE E-MAIL NA mshodkovice@seznam.cz (nikam jinam, pouze na tento e-mail) se jménem dítěte a hlavně

OD KDY CHCETE POTVRZENÍ VYSTAVIT. 

 VYPÍŠEME HO NA JMÉNO DÍTĚTE A RODNÉ ČÍSLO, POTVRDÍME A ZAŠLEME E-MAILEM ZPĚT.  POTÉ SI HO VYTISKNETE 

( kdo nemá možnost vytištění námi vyplněné žádosti – máte možnost na Městském úřadě Hodkovice nad Mohelkou, INFO centrech, na poště a pod. z flash disku).

Někdo budete chtít ošetřovné hned od pondělí 16. 3. 2020, ale někdo čerpáte dovolenou a až po té chcete vystavit, tak prosím pro nás je důležité OD KDY POTŘEBUJETE,  DO JE DO ODVOLÁNÍ. 

Doplňující informace k ošetřovnému!!!

Prosíme rodiče, aby v e-mailu ( mshodkovice@seznam.cz)  Žádost o ošetřovné napsali ne jen jméno, ale ČSSZ chce více informací a  vše v tomto pořadí:
Příjmení:      Jméno:      Rodné číslo:      Datum narození:   OD KDY:
Do předmětu: Žádost o ošetřovné
PROSÍME V TÉTO ŽÁDOSTI NESMÍ BÝT ŽÁDNÉ JINÉ INFORMACE A OTÁZKY, JE TO ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ, KDO JIŽ TAK UČINIL, MUSÍ NAPSAT ZNOVU – DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
UPOZORŇUJEME, JDE TO NEJDŘÍVE OD 16.3.2020. DOST Z VÁS CHTĚLO S DŘÍVĚJŠÍM DATEM A TO OPRAVDU NELZE.
ZAČNEME VYDÁVAT ( ROZESÍLAT E-MAILEM) POSTUPNĚ OD PONDĚLÍ.
Z důvodu přerušení provozu se bude snižovat úplata za školné. (Podle délky přerušení provozu MŠ)

PROSÍME RODIČE,

KDO BUDETE CHTÍT VYPSAT OŠETŘOVNÉ, ABY SI O NĚJ NAPSALI (POŽÁDALI) DO ČTVRTKA 19. 3. 2020 E – MAILEM. (POSTUP V MIN. E – MAILU).
V ČÁSTI A. PÍŠEME OD KDY JE ŠKOLKA UZAVŘENA A SAMI SI PÍŠETE OD KDY JSTE PEČOVALI O DÍTĚ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. HODNĚ ZDRAVÍ MŠ SLUNÍČKO.
Děkujeme za pochopení.

Přejeme klidné dny A HODNĚ ZDRAVÍ.

V Hodkovicích nad Mohelkou 12. 3. 2020

Mgr. Irena Ryplová, ředitelka

 

„Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“

(Neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech, Robert Fulghum)

Tento citát správně vyjadřuje, jak důležitou roli v životě člověka hraje správná předškolní výchova a výuka. My jsme si toho dobře vědomi. Za dobu, během níž je naše školka provozována, jsme vybudovali skvěle fungující, zábavné a zkušenými pedagogy řízené prostředí, ve kterém se bude každé dítě již po krátké chvíli cítit skvěle a uvolněně. Každá chvíle strávená v naší mateřské školce bude pro Vaše dítě jedinečná. Aktivní pohyb, odpočinek, učení i hraní.

Jestliže chcete mít jistotu, že Vaše dítě vykročí do velkého světa opravdového života dobře připravené a se správnými návyky, neváhejte jej svěřit do naší péče.

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se vyznačuje přátelským prostředím, které na první pohled potěší a rozzáří nejen Vaše malé ratolesti, ale také Vás samotné. Postačí jen chvíle, pár pohledů po našich pestře vyzdobených a bohatě vybavených třídách, a začnete s úsměvem na tváři vzpomínat, jaké to bylo krásné a bezstarostné docházet každý všední den do

    

MŠ Sluníčko – Podlesí 560 je čtyřtřídní mateřská škola panelového typu. Rozsáhlý komplex budov byl původně vystavěn pro jeslové zařízení. Tvoří ji čtyři přízemní pavilony, z nichž tři mají vlastní terasu a jsou určeny pro pobyt dětí. Čtvrtý pavilon je určen pro hospodářské účely. Všechny pavilony jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou. MŠ – Samostatný pavilon pro třídu a celé zázemí pro třídu Ježků. Výstavba byla od června do listopadu 2019. Od 1.12. 2019 je třída zapsána do rejstříku škol.

Mateřská škola je umístěna nedaleko lesa ve velmi pěkném prostředí při hlavní komunikaci, která ústí na dálnici. Má dvě přilehlé, od sebe oddělené zahrady. Obě zahrady byly v roce 2006 a 2007 nově vybaveny herními prvky z akátového dřeva. Celý areál školy je oplocen.

Kapacita školy je 104 dětí, tři třídy jsou věkově smíšené, tedy heterogenní. Jedna třída je věkově jednotná, tedy homogenní, určena pro nejstarší děti. V prvním pavilonu od hospodářské části se nachází třída Myšiček, kterou navštěvuje 28 dětí. Třída Žabiček, je v druhém pavilonu pavilonu, kterou navštěvuje 28 dětí. Třetí třída Krtečci se nacházejí ve třetím pavilonu a navštěvuje jí 28 dětí. Čtvrtou nově zhotovenou třídu Ježečků navštěvuje 20 dětí.

Celkový počet zaměstnanců školy je 15, z toho 8 učitelů,1 asistentka učitele, 2 provozní zaměstnankyně, 4 zaměstnankyně školní jídelny.

Provozní doba mateřské školy po dohodě se zřizovatelem školy Městem Hodkovice nad Mohelkou je s platností od 1. října 2010 od 6:30 do 16:30 hodin.

Kolektiv Mateřské školy Sluníčko

Identifikační údaje

MŠ Hodkovice nad Mohelkou

Název právnické osoby: Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková organizace

Její součástí: Školní jídelna

Adresa mateřské školy: Podlesí 560, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Identifikační číslo: 72744324

Právní forma: příspěvková organizace

Telefonní číslo: 720 041 319

E-mail: mshodkovice@seznam.cz

Ředitelka mateřské školy: Mgr. Irena Ryplová

Název programu mateřské školy: „Rok v mateřské škole“

Zřizovatel mateřské školy: Město Hodkovice nad Mohelkou logo nám. T. G. Masaryka čp. 1 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Nabídka školy

* společné pobyty rodičů a dětí v zařízení v rámci adaptace dítěte na nové prostředí před jeho nástupem do mateřské školy

* individuální adaptační režim pro postupné začleňování dítěte do zařízení po dohodě s rodiči

* rozvíjení nadání a talentu dětí jejich zapojením do zájmových činností:

 •  výtvarných (P. Hrušovská)
 • pěveckých a hudebně pohybových (M. Křikavová)

* poradenská činnost:

 • vlastní
 • zprostředkovaná (PPP Liberec, SPC Liberec, SPC Jablonec nad Nisou)

* akce a činnosti školy doplňující základní aktivity a činnosti, podporující spolupráci školy se zákonnými zástupci dětí:

 • pro děti
 • s dětmi
 • v rámci spolupráce školy se zákonnými zástupci

* informace o činnosti školy pro veřejnost (vítání občánků, vystoupení pro DPS, finanční příspěvky za koupi Lepíků pro nadační fond Sidus, malování krasliček na Vítání Marie)

Nadstandardní nabídka mateřské školy

* plavání dětí v Jablonci nad Nisou:

 • organizačně zajišťují učitelky mateřské školy
 • personálně:
  – dohled nad dětmi po celou dobu konání plavání – učitelky mateřské školy
 •  plavání a doprava do bazénu je hrazena zákonnými zástupci dětí

* lyžování a bobování

 • organizačně zajišťují učitelky mateřské školy

Pravidelné akce

Pro děti

* Zahájení školního roku

* Divadelní představení v mateřské škole

* Návštěvy divadel

* Vystoupení klauna v mateřské škole

* Hudební pořady pro děti

* Mikulášská nadílka

* Návštěva předškoláků v základní škole

* Účast na akcích pořádaných knihovnou

* Celodenní turistický výlet

* Oslava Dne dětí

* Celodenní výlet pro děti odcházející do 1. třídy základní školy

* Pěší výlety jednotlivých tříd do okolí města

* Rozloučení se „školáky“ – dárek na památku

S dětmi

* Výstavy dětských prací:

 •  v prostorách Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou

* Účast ve výtvarných soutěžích pořádaných v rámci:

 • okresu
 • kraje
 • ČR

* Vystoupení dětí:

 • vítání občánků
 • „Vánoční besídka
 • „Vánoční trhy“
 • pro seniory v DPS

* Výroba dárků:

 • „Vánoce“
 • „Velikonoce“
 • pro paní učitelku ZŠ
 • „Den matek“
 • pro děti k zápisu do MŠ

* Výroba Morény – loučení se zimou

V rámci spolupráce rodiny a školy

* Společná setkání s rodiči v MŠ – schůzky

* Pracovní dílny pro rodiče a děti – vánoce, velikonoce

* Tématicky zaměřené tvořivé aktivity rodičů s dětmi realizované v rámci jejich volnočasových činností v rodině

* Individuální pomoc rodičů při drobných opravách

* Akce pro rodiče a děti před zápisem do mateřské školy

* Zápis dětí do mateřské školy

* Výroba masek

Pro veřejnost

* Informace o mateřské škole na svých webových stránkách

* Fotodokumentace o akcích MŠ na webových stránkách

* Prezentace výtvarných prací dětí v prostorách Městského úřadu Hodkovice n. Mohelkou

* Tablo dětí odcházejících

* Výstava fotodokumentace z akcí mateřské školy za uplynulý školní rok v prostorách Městského úřadu Hodkovice n.Mohelkou

* Fotodokumentace o akcích v Kulturním městském kalendář